Advokátní software

Vám získá čas.

Dělejte pro Vás důležité věci.
O ty ostatní pečuje

RA software.

 

 

 

 

Už navždy jediná aplikace pro vaši
advokátní kancelář

RA software přináší maximální efektivitu, automatizaci a zcela nové funkce, které vycházejí z každodenních úkolů a požadavků advokátních kanceláří a právních oddělení velkých firem.

Přehled spisů

Absolutní kontrola nad aktivními spisy, termíny a lhůtami.

InfoSoud, InfoJednání a ISIR

Každodenní automatické ověřování spisových, lhůt a insolvencí.

Výkazy práce a reporty

Automatické zaznamenávání odpracovaných časů pro klienty a to
až na úroveň jednotlivých spisů.

Správa dokumentů

Sdílení dokumentů mezi členy kanceláře. Jejich verzování, fultextové vyhledávání a práce se šablonami.

Výkaznictví a fakturace

Snadné vykazování odpracovaných časů. Jejich snadná fakturace klientům s možností nastavení cenových schémat až na úroveň jednotlivých spisů.

Zabezpečení a zálohování

Bezpečná komunikace díky SSL šifrování. Data uložená ve dvou fyzicky oddělených datových centrech.

Jak byste prožili 3 a více hodin,

které vám RA sofware

každý týden získá?

RA software není jen aplikace. Získáte navíc osobní přístup, poctivost, inovace, styl a vnitřní pohodu. Skrze RA software naplňujeme náš slogan
„Čas na mé straně…“